Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

$22.95 - $50.95

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio
Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

Calabash: The Symbol Of Abundance, Health, Longevity & Wealth

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

Wu Lou gourd or Calabash is a powerful feng shui remedy you can use for several feng shui afflictions. It is a symbol of abundance, health, longevity, and wealth. You can use it in any sector of your home or office to attract specific luck energies. The Wu Lou is one of the eight feng shui treasures, which makes it a perfect wealth symbol and its shape is also considered one ideal for the accumulation of wealth.

Manifesta riqueza e sorte á túa vida

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio is a popular Feng Shui remedy created to attract wealth and luck. These bracelets are designed to work by aligning your intentions and thoughts with the positive energy of the universe, which can help you attract prosperity and abundance.

The Luck Of Calabash & Cinnabar

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

In feng shui, a calabash is a symbol of longevity, good health, and abundance. It is believed to have the power to absorb negative energy and promote positivity. Cinnabar, on the other hand, is a red mineral that is said to bring wealth and protection.

When combined in a bracelet, the calabash and cinnabar create a powerful feng shui symbol that can help you attract positive energy, abundance, and good health. It is also believed to protect you from negative influences and promote inner peace.

Cinnabar: The Dragon’s Blood

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

Pedra de cinabrio tamén é coñecido como o stone of transformation since it grants the bearer magical, alchemical, and healing abilities. It aids the person’s ability to communicate more effectively. It gives the person strength so that he can come up with some original thoughts. There is a Persian term that means “Dragons blood,” and it is this word alone that gives the meaning of Cinnabar. Cinnabar was thought to have the power to attract wealth. By adjusting your energy vibration, this ring can assist you in bringing about the success and riches of your dreams.

O que fai O Pulseira FengShui Calabash Cinabrio Especial?

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

Todos os chakras están aliñados, e axuda a deixar ir o medo e a rabia da persoa. A pedra ten poderosas calidades metafísicas e terapéuticas. Por iso, esta pedra, a miúdo chamada pedra do comerciante, utilízase para manifestar prosperidade. Fortalece a riqueza e a saúde do usuario. Como resultado, as empresas prefiren usar esta pedra como unha xoia nas súas xoias.

The Healing Properties Of Cinnabar Stone

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

✅ Imparte os efectos positivos ao usuario e tamén proporciona cura ao corpo físico. Tamén se prefire mellorar os distintos chakras e proporcionar un poder de longa vida ao usuario.

✅Cura diversos problemas relacionados coa nosa saúde.

✅ Mellora os trastornos sanguíneos e mellora a resistencia física da persoa.

✅ Axuda na curación de problemas relacionados coa fertilidade.

✅Actúa como o reforzo forte que mellora o sistema inmunitario do teu corpo.

✅ Trata as infeccións bacterianas.

✅ Os problemas de peso tamén se resolven mediante o uso desta pedra como xoia.

✅A cor vermella tamén cambiará dependendo da saúde do teu corpo.

A Lei de Atracción do Feng Shui

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio

The Feng Shui Law of Attraction is a principle that suggests that you can use the power of your thoughts and intentions to attract positive energy, abundance, and good health into your life. o Pulseira FengShui Calabash Cinabrio is considered to be a powerful feng shui remedy that can help you align your intentions with the energy of these positive aspects of life. By wearing the bracelet, you are believed to be carrying the energy of the calabash and cinnabar symbols with you, which can help you attract and manifest the positive energy that they represent.

The Feng Shui Functions Of The Bracelet Mainly Include:

✔ Mellorar a sorte Mellorar a fortuna familiar

✔ Trae riqueza

✔ Protexe a casa e protexe os espíritos malignos

✔ Bo para a Saúde

Escoita algunhas das historias con sorte

Pulseira FengShui Calabash Cinabrio